Biostore

Pěstování a skladování plodin v ekologickém zemědělství

Snižujeme ekologickou zátěž prostředí

Biostore

Účinné a bezpečné pesticidy

Vyrobené z rostlin


rostlinné extrakty z rostlin, základní látky, optimalizovaná příprava a procesy extrakce

Perfektně definované


charakterizace pomocí analytických technik, vysoká stabilita účinných látek

Inovativní formulace


nové formulace, vylepšené technologické vlastnosti, stabilizace pomocí mikrokapslí

Přesná a včasná aplikace


ověřená účinnost, optimalizace aplikace pomocí nové technologie

Využíváme biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů

Skladování je nejzásadnější posklizňovou operací spojenou se zpracováním produktů rostlinné výroby. Jen nepatrná část rostlinných produktů je určena k okamžitému zpracování, bez třeba jen krátkodobého uskladnění.

Náš výzkum

Biostore

Lidem a přírodě neškodíme

Botanické pestidy

Udržitelné zemědělství a lesnictví

Základní látky

Snížení ekologické zátěže

Skladování potravin

Udržitelná produkce potravin

Chemické analýzy

Náhrada rizikových látek

Zdravá příroda, zdraví lidé

Přenos do praxe

Projekty

Naše projekty